مرورگر مناسب را انتخاب کنیدتوجه کنيد که استفاده از سامانه تنها با مرورگر فایرفاکس امکان پذير مي باشد